Latest in Pogranicze - Historie po obu stronach Odry

Latest in kolorowy Berlin - Historie ze stolicy Niemiec

Latest in ludzie i media - ze swiata dziennikarstwa

Druga strona biurka

Zmysł polityczny, szybkość, pewność, improwizacja i koordynacja, to zdolności, którymi wyróżnia się dobry pracownik Biura Prasowego Kancelarii Premiera,